לוגו אוניבריטת חיפה
הקליניקה האוניברסיטאית ללקויות למידה
Faculty of Education Logo

הליך האבחון

ילד מכין שיעורים

שלב ראשון - פנייה לקליניקה ואיסוף נתונים לקראת האבחון

חומר נלווה

עם פניית ההורים לקליניקה וקביעת מועד האבחון יישלחו להורים שאלונים בדואר/במייל המיועדים להם ולבית הספר, את השאלונים יש למלא ולהחזיר לקליניקה לפני האבחון או להביאם ביום האבחון. במקרים בהם השאלונים לא יישלחו לקליניקה לפני האבחון המאבחנת תיצור קשר עם ההורים יומיים לפני האבחון לשם קבלת מידע ראשוני על התלמיד המופנה. בנוסף לשאלונים, חשוב להביא ביום האבחון מסמכים המתעדים את תפקודו האקדמי של התלמיד בעבר, דוגמת אבחונים קודמים, מחברות ותעודות. כמו כן רצוי להביא מכתבים מביה"ס (יועצת, מחנכת, מורים מקצועיים וכו') המתארים את יכולותיו וקשייו של התלמיד.

משך האבחון

האבחונים מתקיימים בקליניקה בין השעות 08:30 – 14:00. לרוב האבחונים מסתיימים אחרי פגישה אחת. במקרים בהם לא ניתן להשלים את האבחון במפגש אחד נקבע מפגש נוסף

 תרשים תחומי הבדיקה

התרשים הבא מציג את תחומי הבדיקה באבחון לקויות למידה

שלב שני - הליך האבחון

ראיון עם ההורים / המפנים והנבדק

האבחון מתחיל בראיון עם ההורים והתלמיד. תחילה מברר המאבחן עימם את הסיבות והמטרות לפניה לאבחון וכן מגדיר עימם מהן הצפיות מהאבחון. לאחר מכן מוצגות שאלות באמצעותן נאסף מידע על ההיסטוריה הרפואית וההתפתחותית של התלמיד ועל תפקודו הלימודי, החברתי וההתנהגותי. מידע זה מסוכם עם מידע המוצג במסמכים שונים, במידה והוגשו.

מהלך האבחון

בתום השיחה עם ההורים מתחיל שלב העברת כלי האבחון לבדיקת הישגי קריאה (שפה ראשונה ושנייה), כתיבה ומתמטיקה וכן לשם בדיקת תפקודים לשוניים וקוגניטיביים הקשורים בהישגים הנ"ל ומסבירים את הקשיים. אנו בודקים את התחומים הבאים: חשיבה, יעילות עיבוד מידע,שפה דבורה (פונולוגיה, מורפולוגיה, אוצר מילים, תחביר וכישורי שיח), תפיסה חזותית ומרחבית, מוטוריקה ותיאום ויזו-מוטורי , זיכרון וכן תפקודי קשב ותפקודים ניהוליים. העברת כלי האבחון אורכת כ- 4-5 שעות, באבחוני בוגרים נוכחות ההורים אינה נדרשת בשלב זה והם יכולים לעזוב.

כלי האבחון

האבחון בקליניקה מתבצע באמצעות כלים חדשניים, סטנדרטיים ובעלי נורמות ארציות אשר פותחו על בסיס ספרות מדעית עדכנית ביותר בתחום לקויות הלמידה.

בדיקת תחום הקשב ויכולות ניהול במהלך האבחון- נעשית באמצעות מדדים התנהגותיים וקוגניטיביים. בתחום ההתנהגותי אנו מעבירים שאלוני קונרס להורים ולהורים וכן את שאלון ה- BRIEF. שאלונים אלה מקובלים בארץ ובעולם לאיסוף נתונים התנהגותיים היכולים לתמוך באבחנה של הפרעת קשב.

בתחום הקוגניטיבי - תפקודי הקשב נבדקים בקליניקה באמצעות מבחן מוכר CPT-ii. זהו מבחן ממוחשב אשר באמצעותו מוערכת מידת ההתאמה של התלמיד לפרופיל של הפרעת קשב עם ובלי היפראקטיביות (ADHD).

על פי חוק, אבחנה של הפרעת קשב ניתנת על ידי רופא, נוירולוג או פסיכיאטר בלבד. לכן, במידה והנתונים אותם אספנו במהלך האבחון מעלים חשד לקשיי קשב אנו ממליצים להורים לפנות עם דוח האבחון הכתוב ועם חומרי הגלם של בדיקת תפקודי הקשב וההתנהגות לגורם הרפואי המתאים.

שלב שלישי - שיחת משוב וקבלת הממצאים

דוח האבחון נמסר להורים על ידי המאבחנת בפגישה אשר מתקיימת בקליניקה עד שלושה שבועות מיום האבחון. בדוח האבחון מוסבר מהם התחומים שנבדקו ובאמצעות אילו כלי אבחון אותרו הקשיים. הדוח כולל תאור פרופיל ההישגים, אבחנה, המלצות לדרכי טיפול והתאמות בדרכי הבחנות. הדוח מנוסח בשפה ברורה ומובנת אשר מכוונת אל הלומד, הוריו, מוריו והצוות המטפל בבית הספר. בפגישה מקבלים ההורים הסבר אודות ממצאי האבחון וכן נערך דיון על אופן יישום ההמלצות לטיפול ולהתאמות בדרכי היבחנות.


מבנה דוח האבחון

• סיבת הפניה לאבחון וכן מטרות האבחון.

• תיאור הרקע ההתפתחותי והלימודי של התלמיד ואף תיאור התנהגותו במהלך האבחון.

• סיכומי התחומים שנבדקו במהלך האבחון: חשיבה, תפקודי קשב ותפקודים ניהוליים, זיכרון ולמידה, תפקוד מוטורי, שפה דבורה, שפה כתובה, מתמטיקה ואנגלית.

• סיכום אינטגרטיבי המסביר את הקשר שבין הממצאים.

• אבחנה.

• המלצות כלליות וכן המלצות לטיפול בתחומים בהם נמצא קושי.

• התאמות בדרכי הבחנות.